Dantel,dantel modelleri,dantel örneği,dantel örnekleri,dantel oya,dantel işleri

15 Şubat 2009 Pazar

Beden 38/40 ve 44/46 Parantez içindeki sa, ar –46 beden içindir. Eğer yalnızca bir tek sayı verilmişse bu beriki beden için de geçer j -
Malzeme: Orta kalınlıkta el örgü ipliği yeşil melanj yak. 600 (650) gr; 7 numara örgü şişleri 40 cm uzunlukta, 7 numara yu varlak örgü şişleri. Lastik örgü deseni: A örnek şe masına göre açık ve yuvar lak sı ralar halinde örün. Sağ dış ke nardaki sayılar gidiş sıralarını ya da desen yuvarlak sıralarını göstermektedir. Dönüş sıralarında ya da yuvarlak sıralar arasında ilm. göründükleri gibi örün. Açık sıralar halinde örerken sıraya ende 1. oktan önce 5 ilmek başlayın, oklar arasındak motifi ilm. sürekli tekrar 2, oktan sonra 2 ilm. ile bitirin. Yuvarlak sıralar halinde örerken oklar ara sındaki motifi = 5 ilm. sürekli tekrarlayın. Yukarı doğru 1 kez T. - 4. sıraları ya da yuvarlak sı raları örün, sonra 1.-4. sıraları ya da yuvarlak sıralar sürekli tek rarlayın.
Gülcük desen: B örnek şeması na göre örün. Sol dış kenardaki sayılar dönüş sıralarını, sağ kenardakiler gidiş sıralarını göster mektedir. Enine sıraya 1. oktan önce kenar-ilm. başlayın, oklar
arasındaki motifi = 4 ilm. sürek li tekrarlayın, 2. oktan sonra ke nar-ilm. bitirin. Yukarı doğru 1 kez 1. - 4. sıraları örün, sonra 1. - 4. sıraları sürekli tekrarlayın. Örnek semasındaki boş kareler hiçbir anlam ifade etmemekte dir. Yalnızca şemanın daha iyi izlenebilmesini sağlamak için konulmuşlardır.
Sümbül desen: C örnek şeması na göre örün. Sol dış kenardaki sayılar dönüş sıralarını, sağ kenardakiler gidiş sıralarını göster mektedir. Enine sıraya 1. oktan önce 2 ilmekle başlayın, oklar arasındaki motifi = 6 ilm. sürek li tekrarlayın, 2. oktan sonra 2 ilm. bitirin. Yukarı doğru 1 kez 1.-6. sıraları örün, sonra 1. -6. sıraları sürekli tekrarlayın. Ör nek semasındaki boş kareler hiçbir anlam ifade etmemekte dir. Yalnızca şemanın daha iyi izlenebilmesini sağlamak için konulmuşlardır.
Saç örgü: D örnek şemasına gö re 24 ilm. üzerinden örün. Sağ kenardaki sayılar gidiş sıralarını göstermektedir. Dönüş sıraların da ilm. göründükleri gibi örün, Yukarı doğru 1 kez 1. - 14. sıra ları örün, sonra 1. - 14. sıralar sürekli tekrarlayın. İşaret açıklamaları: 3/ = 1 ilm. 3 ilm. örün: 1 ilm yüz, 1 ilm. ters ve 1 ilm.
Örnek denemesi: 16,5 ilm ve 18 sıra gülcük desen =10×10 cm; 15 ilm ve 1 1,5 sıra sümbül desen = 10×10 cm: 24 ilm saç ör-gü= 1 1 cm eninde. Arka parça: 82 (92) ilm. başlayın. Etek pervazı için 7 cm = 16 sıra lastik örgü deseninde örün. 44/46 bedende son pervaz sırasında eşit aralık!) olarak 2 ilm. kapatın = 82 (90) ilm. Sonra gülcük desende devam edin. Pervazdan 30 cm = 54 sıra sonra her iki yanda kol evleri için işaret alın. Kol evinin boyu 23 cm = 42 sıra olunca ilmek leri kapatın.
Ön parça: Arka parça gibi örün, ancak ön ortada saç örgü ve yu varlak yaka açıklığı ile. Pervazdan sonra saç örgüyü ortadaki 24 il meğe örün. Yaka açıklığı için kol evinden 14 cm = 26 sıra sonra ortadaki 8 ilm. kapatın ve iki tara fı ayrı örün. İç kenarda daha fazla yuvarlaklık için her 2. sırada 1 kez 3 ilm, 2 kez her defasında 2 ilm ve 3 kez her defasında 1 ilm. daha kapatın. Yaka açıklığının yüksekliği 9 cm = 1 6 sıra olunca kalan 27 (31) omuz ilmeğini ka patın. Diğer tarafı da karşıt olarak aynı şekilde tamamlayın. Kollar: 37 ilm. başlayın. Kol ağzı pervazı için 7 cm = 16 sıra las tik örgü deseninde örün. Son pervaz sırasında eşit aralıklı ola rak 3 ilm. ilmekler arasındaki ya tay ipe batıp çapraz artırın = 40 ilm. Sonra sümbül desende de vam edin. Eğimler için her iki yanda pervazdan sonra 5. sıra da 1 ilm. artırın, sonra her 4. sı rada 9 kez her defasında 1 ilm ve her 2. sırada 5 kez her defa sında 1 ilm. daha artırın = 70 ilm. Artırmalarda her iki yanda sümbül desene uyun. Pervazdan 47 cm. 54 sıra sonra tüm ilmekleri kapatın.

0 Yorum yapıldı

Yorumunuzu bırakın